Lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long