LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CTC BIO VIỆT NAM