Lễ Khởi công xây dựng bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh